Home

REDOX - PCGO

Toegang tot de Pijlers

Voor een directe toegang tot de websites van de drie pijlers klik op de desbetreffende afbeelding.Voor aanmelden voor een seminar, webinar of studiebijeenkomst scroll naar


AANMELDPLATFORM

De PCGO-Pijlers


Drie pijlers stutten onze activiteiten: 1. Ars-Vitae, die als vereniging de onderlinge verbindingen in stand houdt en juridisch draagt, 2. de Redox-Cirkel, die het onderzoek naar de werking van de Redox-Signaalmoleculen helpt bevorderen en 3. PCGO, die vanuit de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie wetenschappelijk onderzoek verricht en daaruit voortvloeiende behandelingen aanbiedt op diverse niveaus.

PCGO


Naast de actuele informatie die op deze website te vinden is, hebben we de beschikking over een speciale website waarop studies en onderzoeksver-slagen worden gepubli-ceerd, 


REDOX

Voor informatie over studie en onderzoek naar Redox-signaalmoleculen en de toepassingen + deelname aan de Redox Crikel: klik op afbeelding


in bewerking

Ars-Vitae


Informatie over de Vereniging "Ars Vitae", koepel voor Redox, PCGO en Academia en het juridisch draagvlak voor de activiteiten van de onder (Klik op afbeelding).


in bewerking

PEMF-therapie


Pulserende Elektromagneti-sche velden therapie is het behandelsysteem wat wordt ingezet vanuit de MTTT-diag-nostiek. De PEMF-behandeling bestaat uit op de diagnostiek toegesneden frequenties, die ondersteuning ontvangt uit de 'Neuromusical Solfeggio' Therapie.Ortho-Bloesem


De Praktijk voor Orthomolecu-laire Therapie en Voedingsad-viezen is een met PCGO geassocieerde praktijk.

Voor nadere informatie klikt u het logo en u komt op de website van Jantien van Beest, PCGO-onderzoeksassistent en orthomoleculair therapeut. AFYA


De Praktijk voor Beweging en Sport Afya (Swahili voor gezondheid) is een met PCGO geassocieerde praktijk. Voor nadere informatie klikt u het logo en u komt op de website van Christian Mathijssen, PCGO-onderzoeksassistent en bewegingstherapeut. 


in bewerking

Ars-Vitae


Informatie over de Vereniging "Ars Vitae", koepel voor Redox, PCGO en Academia en het juridisch draagvlak voor de activiteiten van de onder (Klik op afbeelding).


in bewerking

Nieuwe info


Blijf op de hoogte van onze activiteiten en schrijf je in voor de Redox-PCGO berichten00


Stay informed of our activities and register for our Redox-PCGO messages


 
 

AanmeldplatformVoor deelname aan een van de activiteiten van Ars Vitae en de overige deelorganisaties klik op een van de volgende links die je doorverbindt naar de website:Redox Life-seminar: aanmelding

Redox Interactief Webinar: aanmelding

Womb as Paradise Lost
Dr. Gideon Benavraham

De Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie is als proefschrift-onder-zoek door Gideon beschreven in zijn boek "Womb as Paradise Lost - Regained by the Energy of Life". Het boek laat het belang zien van de ontwikkeling van energie frequenties vanuit de Bron, zoals deze wordt gevonden in de Hebreeuwse teksten. De praktijkontwikkelingen van PCGO vinden hun basis in dit wetenschappelijk onderzoek dat RCT-double-blind en placebo gecontroleerd is gedaan. Daarvan doet het boek verslag in de statistieken en reviews. Voor iedereen die meer wil weten over dit uitzonderlijke project is het boek in een handels-editie beschikbaar.

Video-kanaalREDOX-PCGO PodcastDe Podcast is verdeeld over diverse zelfstan-dige elementen waarvoor een afzonderlijke inschrijving geldt. 

1. Een abonnement op de interviews en de studiegesprekken is gratis.

2. Voor een abonnement op de hoorcolleges van Dr. Gideon Benavraham is een jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd.

3. Voor de aanschaf van de publicaties van de Academia Ars Vitae gelden de aangegeven prijzen.


Abonnementen PodcastREDOX-PCGO Videokanaal
Het Redox-PCGO Videokanaal geeft de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de Redox Cirkel.  De basispresentatie is een illustratie bij de uitnodiging voor bijwonen van een regionaal Seminar. Je krijgt daarmee een goed beeld van wat je kunt verwachten als je de uitnodiging voor een seminar aanvaardt.

De toegang tot het Videokanaal is vrij, maar je moet je even aanmelden om de persoonlijke inloggevens te ontvangen op je mailadres.


Aanvraag link Videokanaal


in bewerking

ResearchRedox-signaalmoleculen en PCGOHet onderzoek naar de aard, de inhoud en de toepassing van Redox-signaalmoleculen heeft onze voortdurende aandacht.

Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen:

1. Praktijkonderzoek via PCGO

2. Literatuuronderzoek

3. Redox Cirkel als Platformuitwisseling

Deelname aan het onderzoek van de Redox Cirkel is open voor alle belangstellenden.


Aanvraag voor deelname Redox-Platform

in bewerking

Aanvraag voor informatie

informatie@redox-pcgo.eu