PEMF-systeeminformatie

Pulserende ElektroMagnetische Veld-therapie (PEMF)


In de onderzoeks- en behandelingsontwikke-ling van een groot scala van aandoeningen en klachten is de PEMF een belangrijke speler op het veld van de behandeling met elektromag-netische velden van een lage en op de behoef-te van de persoon toegesneden frequenties.


Het whole-body-system bestraalt het gehele lichaam met een elektromagnetisch veld van en intensiteit naar behoefte tussen de 1 en de 600 Hz. Boven de 600 Hz worden automatisch subharmonische frequenties aangemaakt. Dit systeem is veel krachtiger dan de Extreem Lage Frequenties (ELF) en biedt vele mogelijk-heden. De PEMF bestaat al sinds begin van de vorige eeuw en kan bogen op vele duizen-den onderzoeken en publicaties. Artsen en pa-ramedici, zoals fysiotherapeuten passen deze therapievorm toe.