Consultbijdragen


Praktijk Consultatie

- Intake-consult: € 135,00
- € 95,00 per vervolgconsult

- € 75,00 per consult voor mensen die behoren tot de absolute minima 

 

Stand-in-consult

Standin-consult: € 175,00
(Voor informatie over het Stand-in-consult, zie de knop INFORMATIE op deze pagina)
- Intake-consult via een Stand-in-test zonder behandelingsopties: € 225,00

 

Online Consulten (OC)
De kosten voor een Online-consult - in gevallen van hoogfrequente begeleidingsnoodzaak –
bedragen € 40,00 per 30 minuten of een deel ervan.
Online-consult is alleen op afspraak.
De kosten voor een online-consult worden vooraf voldaan (u ontvangt daarvoor een online betaalverzoek)


Telefonisch spreekuur (TS)
Op maandag tot en met donderdag van 13.00 – 13.30 is gelegenheid tot korte telefonische consultatie.
Indien gewenst kan tijdens het TS een afspraak worden gemaakt voor een OC.
Kosten voor een telefonische halfuurs-consultatie: € 35,00, te voldoen per online betaalverzoek.Consultbijdragen

Consultbijdragen voor onderzoek en behande-ling zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraars. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de aan u door te berekenen administratieve kosten niet opwegen tegen de geringe vergoedingen die verzekeraars uit-keren. Hierdoor blijven de kosten voor consulten en behandelingen redelijk betaalbaar.


De betaling van de Consultkosten heeft plaats aan het einde van het consult per pin-automaat.
U ontvangt een bewijs van betaling. Voor een uitgeschreven factuur worden € 15,00 administratie kosten in rekening gebracht.


Bericht van verhindering maximaal 48 uur voor de afspraakdatum. Daarna wordt de gereserveerde tijd als consult aangemerkt en wordt het vaste consult-bedrag in rekening gebracht.