Home

REDOX - PCGO

Redox-Signaalmoleculen
in actie

Toegang tot de Pijlers

Voor een directe toegang tot de websites van de drie pijlers klik op de desbetreffende afbeelding.Voor aanmelden voor een seminar, webinar of studiebijeenkomst scroll naar


AANMELDPLATFORM

Drie Pijlers


Drie pijlers stutten onze activiteiten: 1. Ars-Vitae, die als vereniging de onderlinge verbindingen in stand houdt en juridisch draagt, 2. de Redox-Cirkel, die het onderzoek naar de werking van de Redox-Signaalmoleculen helpt bevorderen en toegankelijk maakt voor belangstellenden en 3. PCGO, die vanuit de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie wetenschappelijk onderzoek verricht en daaruit voortvloeiende behandelingen aanbiedt.

Pagina's in bewerking wegens reorganisatie

Ars-Vitae


Informatie over de Vereniging "Ars Vitae", koepel voor Redox, PCGO en Academia en het juridisch draagvlak voor de activiteiten van de onder (Klik op afbeelding).

Redox-Cirkel


Voor informatie over studie en onderzoek naar Redox-signaalmoleculen en de toepassingen + deelname aan de Redox Crikel: klik op afbeelding

PCGO


Voor onderzoek met de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie, het intern bewustzijn en de effecten van foetale programmering later in het leven klik op de afbeelding.

Nieuwe info


Blijf op de hoogte van onze activiteiten en schrijf je in voor de Redox-PCGO berichten00


Stay informed of our activities and register for our Redox-PCGO messages


 
 

AanmeldplatformVoor deelname aan een van de activiteiten van Ars Vitae en de overige deelorganisaties klik op een van de volgende links die je doorverbindt naar de website:Redox Life-seminar: aanmelding

Redox Life-studiezondag: aanmelding

Redox Interactief Webinar: aanmelding

De Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie is als proefschrift-onder-zoek door Gideon beschreven in zijn boek "Womb as Paradise Lost - Regained by the Energy of Life". Het boek laat het belang zien van de ontwikkeling van energie frequenties vanuit de Bron, zoals deze wordt gevonden in de Hebreeuwse teksten. De praktijkontwikkelingen van PCGO vinden hun basis in dit wetenschappelijk onderzoek dat RCT-double-blind en placebo gecontroleerd is gedaan. Daarvan doet het boek verslag in de statistieken en reviews. Voor iedereen die meer wil weten over dit uitzonderlijke project is het boek in een handels-editie beschikbaar.

Womb as Paradise Lost
Dr. Gideon BenavrahamREDOX-PCGO PodcastDe Podcast is verdeeld over diverse zelfstan-dige elementen waarvoor een afzonderlijke inschrijving geldt. 

1. Een abonnement op de interviews en de studiegesprekken is gratis.

2. Voor een abonnement op de hoorcolleges van Dr. Gideon Benavraham is een jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd.

3. Voor de aanschaf van de publicaties van de Academia Ars Vitae gelden de aangegeven prijzen.


Abonnementen Podcast

Video-kanaalREDOX-PCGO Videokanaal
Het Redox-PCGO Videokanaal geeft de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de Redox Cirkel.  De basispresentatie is een illustratie bij de uitnodiging voor bijwonen van een regionaal Seminar. Je krijgt daarmee een goed beeld van wat je kunt verwachten als je de uitnodiging voor een seminar aanvaardt.

De toegang tot het Videokanaal is vrij, maar je moet je even aanmelden om de persoonlijke inloggevens te ontvangen op je mailadres.


Aanvraag link Videokanaal

ResearchRedox-signaalmoleculen en PCGOHet onderzoek naar de aard, de inhoud en de toepassing van Redox-signaalmoleculen heeft onze voortdurende aandacht.

Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen:

1. Praktijkonderzoek via PCGO

2. Literatuuronderzoek

3. Redox Cirkel als Platformuitwisseling

Deelname aan het onderzoek van de Redox Cirkel is open voor alle belangstellenden.


Aanvraag voor deelname Redox-Platform

© Copyright Vereniging "Ars Vitae" - All Rights Reserved.

E-mailadres voor informatie

informatie@redox-pcgo.eu