Disclaimer

Disclaimer

De Nederlandse Vereniging "Ars Vitae" alsmede de uitvoeringsinstantie PCGO beogen geen conventioneel medisch handelen. De consultaties en adviezen zijn integraal verbonden met de onderzoeksresultaten, en dienen de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek waarin de deelnemer aan het onderzoek zelf beslist of hij of zij de adviezen op grond van de onderzoekingen wil opvolgen. Het PCGO verstrekt geen medicamenten, noch voedingssupplementen, maar kan de patiënt wel gebruik adviseren op grond van de onderzoeksresultaten.  Onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de huisarts van de deelnemer zullen aan de deelnemer ter hand gesteld worden, met het dringende verzoek de huisarts van de PCGO-bevindingen in kennis te stellen. Ars Vitae, PCGO en de onderzoekers binnen het PCGO wijzen elke verantwoordelijkheid voor al dan niet het nakomen van de gegeven adviezen af.

Ingevolge de wettelijke verplichtingen vragen wij voor de aanvang van de intake consultatie de disclaimer te ondertekenen, waarmee wij aan de door de overheid opgelegde verplichtingen hebben voldaan.