PCGO-Onderzoek


PCGO-onderzoeksprogramma's
&

geassocieerde praktijken

PCGO en MTTT-technologie

De Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie (MTTT) vormt de basis voor het onderzoeksprogramma van PCGO, de Consultatieve Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de vraag naar de verstgelegen oorzaken voor symptomen en klachten. De oorzaken kunnen – onafhankelijk van de huidige leeftijd – terugwijzen naar het prenatale stadium en zelfs nog verder weg. We spreken technisch van “transgeneratieve lange keten causaliteit met epigenetische kenmerken”. We verwijzen hiervoor naar de literatuur w.o. “Womb as Paradise Lost, Regained by the Energy of Life”, het verslag van Dr. Gideons dissertatieonderzoek.

 

De MTTT biedt het onderzoek de technologische mogelijkheid een dialoog aan te gaan met het internbewuste, en de daarin neergeslagen – nog steeds energetisch actieve - ervaringen, die mogelijk vitale aspecten van het leven blijken te blokkeren in hun ontwikkeling.

 

            Observatie

    1. Gideon heeft door gebruik van de wetenschappelijke Randomized Controlled Trial (RCT)-placebo-gecontroleerde onderzoeksmethode de wetenschappelijke relevantie en adequaatheid van de Mindlink-Tesla-Transformatie-Technologie (MTTT) aangetoond, die MTTT als evidence based medicine kwalificeert.
    2. De uitkomsten van het genoemde onderzoek worden binnen de PCGO- praktijk doorgaand geëvalueerd.
    3. Het PCGO-programma hanteert MTTT in drie geledingen (MyEmo-test- MyMenu-test-Preventest) vormt voor diagnostiek en behandeling de PCGO-onderzoeksmethode. Juridisch draagvlak PCGO

PCGO is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging "Ars Vitae", die de juridische verantwoordelijkheid draagt voor het PCGO-onderzoek, naast de opleidingen ten behoeve van de Academia Ars Vitae (i.o.).PCGO als Team


Algehele leiding:

Dr. Gideon Benavraham, Professor-emeritus "Clinical Hermeneutics", en gecertificeerd Mindlink-onderzoeker.

Gideon geeft leiding aan het integraal complementair geneeskundig onderzoek en de ontwikkelingen binnen de afzonderlijke geledingen van PCGO inzake diagnostiek en behandeling.

 

Onderzoeksassistenten:

Jantien van Beest, orthomoleculair-therapeut

Christian Mathijssen, bewegingstherapeut

Tineke Looman, PEMF-therapie


Geassocieerde praktijken

Ortho-Bloesem, Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie en Voedingsadviezen

            Therapeut: Jantien van Beest

Afya, Praktijk voor Verbetering Psychofysische Beweging

            Therapeut: Christian Mathijssen